Slide background
Slide background

Visie

Kidamor Kleuterskool se visie is om gelukkige kleuters speel-speel te laat ontwikkel en leer, en die wereld vir hom/haar te ontsluit deur liefde en omgee.

Missie

Kidamor Kleuterskool is 'n privaat Kleuterskool wat 'n sterk Christelikegrondslag het, en daarom sien ons elke kleuter as 'n individu wat uniek geskape is na die beeld van God.

Ons Streef Daarna Om:

'n Veilige kleuterskool te wees.

Die kleuters geestelik, verstandelik en Liggaamlik voor te berei vir die wereld daar buite.

Gesonde, konstruktiewe spel en ontspanning te Bied.

Emosionele stabiliteit aan elke kleuter te Bied.

Om te dien as 'n opvoedkundige sentrum wat ingestel is op die ontwikkeling van voorskoolse kleuters deur bekwame personeel aan te stel wat kleuters lief het en verstaan.

Om in samewerking te tree met ouers/voogde, personeel en ander betrokke partye tot die beste belange van elke kleuter.

Die kleuterskool doeltreffend en suksesvol te bestuur tot voordeel van die kleuters, die skool en die gemeenskap.

Dis nie ons werk nie, dis ons passie.

Leerprogram

Ons doel is om elke kleuter in geheel te stimuleer en die beste voorbereiding te bied vir skoolgereedheid. 'n Gestruktureerde maar informele aanbieding onder uitgewerkte temas sluit die volgende fokus punte in:

* Christelike grondslag deurlopend elke dag

* Perseptuele ontwikkeling

* Geletterdheid

* Gesyferdheid

* Spraak - en Taalvaardighede

* Lewensvaardighede Vryspel - binne en buite.

* Groot - en Fynmotoriese ontwikkeling

* Kreatiwiteit en Verbeelding

* Musiek, Stories en Poppekas

* Emosionele en Sosiale Vaardighede

* Denke en Probleemoplossing

* Voorbereiding vir skrif, spelling en lees

Alle leer areas word daagliks geintergreer.

Ons program word daagliks/weekliks gemonitor deur:

* Waarneming en assesering

Dagprogram

Tyd

Aktiwiteit

06h30 – 7h30

Aankoms

07h30 – 8h00

Ontbyt en Toilet Roetiene

08h00 – 8h30

Godsdiens en Sirkeltyd

08h30 – 10h00

Tema en Klaswerk

10h00 – 10h30

Versnappering en Toilet Roetiene

10h30 – 11h30

Vrye Buitespel

11h30 – 11h45

Opruim en Toilet Roetiene

11h45 – 12h00

Storie Tyd/Poppespel

12h00 – 12h30

Middagete

12h30 – 13h00

Vertrek van Halfdag Kleuters

13h00 – 14h30

Rustyd

14h30 – 15h00

Opstaan en Toilet Roetiene

15h00 – 15h30

Versnapperinge

15h30 – 17h30

Opvoedkundige Aktiwiteite

Vryspel

Voldag Kleuters Vertrek

Kontak

076 251 7290 | info@kidamorkleuterskool.co.za

Adres: 5 Neser Street, Vanderbijlpark, SW1

Navrae

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

1 + 1 =
Invalid Input